To nejlepší z pomezí čtyř zemí s návštěvou Zugspitze

To nejlepší z pomezí čtyř zemí s návštěvou Zugspitze

5 - denní zájezd | Rakousko

Jenbach • Achensee • Wattens • Landeck • Engadin • Svatý Mořic • Diavolezza • Campocologno • Brixen • Bolzano • Merano • Reschenpass • Fernpass • Zugspitze • Garmisch-Partenkirchen • Innsbruck • Flexenpass • Lech • Schlegelkopf

Změna vyhrazena: Změna programu vyhrazena.

Poznámka: Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou CK Čedok.
Trasa 1: Opava, Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Jihlava (dálnice), Praha, Písek*, České Budějovice*
Trasa 2: Ostrava, Opava, Nový Jičín, Olomouc, Hradec Králové, Pardubice, Kutná Hora, Poděbrady, Praha, Tábor*, České Budějovice*
* jen nástup

Min. počet účastníků: 36.
(TourOperátor: FIRO-tour a.s.)

Ubytování:

Stravování: polopenze

Doprava: autokarem

Termíny a ceny

02.07.20 čt 5 dní 9 890 Kč objednej
02.07.20 čt 5 dní 9 890 Kč objednej
12.08.20 st 5 dní 9 890 Kč objednej
12.08.20 st 5 dní 9 890 Kč objednej
12.08.20 st 5 dní 9 890 Kč objednej
09.09.20 st 5 dní 9 890 Kč objednej
09.09.20 st 5 dní 9 890 Kč objednej

Cena zahrnuje

  • dopravu autokarem
  • průvodce
  • 4 noclehy s polopenzí v 3* hotelu
  • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb

Cena nezahrnuje

  • vstupy, jízdenky a lanovky cca 90 EUR a cca 50 CHF
  • 1lůžkový pokoj 2 490 Kč
  • pojištění léčebných výloh
  • komplexní pojištění - viz katalog str. 11

Program zájezdu

1. den: odjezd z ČR v ranních hodinách do Rakouska se zastávkou na odpočívadle nad Mondským jezerem. Kolem Salzburku dorazíme do Jenbachu . Nejstarší parní ozubnicovou železnicí na světě vyjedeme k jednomu z nejkrásnějších tyrolských jezer Achensee (jízdné cca 15 EUR není v ceně zájezdu). Následuje zastávka ve Wattens kde se nachází křišťálový svět hudby vůní a barev firmy Swarowski (vstupné cca 15 EUR není v ceně zájezdu), odkud pokračujeme dále do místa ubytování v okolí Landecku , ubytování, večeře, nocleh.
2. den: po snídani pojedeme proti proudu řeky Inn do nejkrásnějšího údolí východního Švýcarska Engadinu . Pokračujeme k návštěvě vysokohorského střediska zimních sportů a olympijského města Svatého Mořice . Po individuální prohlídce města pokračujeme vysokohorskou silnicí k průsmyku Bernina, pod nímž vyjedeme lanovkou na vyhlídku Diavolezza . Adhezivní Rétskou drahou (jízdné cca 20 CHF není v ceně) pokračujeme kolem Berninského hospice a dále průsmykem Bernina , odkud sérií nádherných serpentin a spirálových tunelů a přes jediný kruhový viadukt v Evropě klesá vlak skoro o 2 000 metrů níže do Campocologno na hranicích s Itálií, kde čeká autobus. Návrat do místa ubytování přes vrchol Berninského průsmyku a údolím Engadin. Večeře, nocleh.
3. den: po snídani projedeme kolem Innsbrucku přes Brennerský průsmyk , s krátkou zastávkou v Brixenu , kde byl v nuceném exilu K. H. Borovský, a odtud pokračujeme do metropole jižního Tyrolska, Bolzana , individuální prohlídka. Dále se zastavíme v romantickém lázeňském městečku Merano , individuální prohlídka. Zpět do místa ubytování dojedeme kouzelnou krajinou Horní Adiže a přes drsný Reschenpass . Večeře, nocleh.
4. den: po snídani pojedeme přes Fernpass k Eibsee , odkud vyjedeme lanovkou na nejvyšší vrchol Německa Zugspitze (jízdné není v ceně). Pokračujeme k návštěvě Garmisch-Partenkirchenu , kde se zastavíme poblíž olympijské haly a projdeme si pěší zónu, kde se nachází stará lékárna a Neue Martinskirche . Pokračujeme k návštěvě olympijského areálu se skokanskými můstky . Asi kilometr pohodlné chůze odtud se nachází soutěska Partnachklamm , kterou během historie vytvarovaly divoké vody. Přes Mittenwald dojedeme do tyrolské metropole Innsbrucku . Individuální prohlídka olympijského města s pověstnou Zlatou stříškou , bronzovým průvodem velmožů u hrobky císaře Maxmiliána , Šlehačkovým domem i chrámem sv. Jakuba , kde je na oltáři obraz Madony od Cranacha st. Návrat do místa ubytování, večeře, nocleh.
5. den: po snídani vyjedeme slavnou silnicí na Arlberský průsmyk . Přes Flexenpass a město Zürs , které se po zimní sezóně stává městem duchů, dojedeme do střediska zimních sportů Lech . Výjezd lanovkou na Schlegelkopf , odkud se otevírají nádherné pohledy na celou oblast. Pokračujeme údolím řeky Lech, kde se nacházejí nejkrásnější malované domy v Rakousku a přes Reutte a kolem Garmisch-Partenkirchenu a Mnichova se vracíme zpět do ČR. Příjezd v pozdních večerních hodinách (trasy z Moravy v časných ranních hodinách následujícího dne).

Fotogalerie

Foto - To nejlepší z pomezí čtyř zemí s návštěvou Zugspitze Foto - To nejlepší z pomezí čtyř zemí s návštěvou Zugspitze Foto - To nejlepší z pomezí tří zemí s návštěvou Zugspitze Foto - To nejlepší z pomezí tří zemí s návštěvou Zugspitze Foto - To nejlepší z pomezí tří zemí s návštěvou Zugspitze Foto - To nejlepší z pomezí tří zemí s návštěvou Zugspitze Foto - To nejlepší z pomezí tří zemí s návštěvou Zugspitze