Vlakem z Petrohradu do MoskvyProgram zájezdu

1. den: ODLET Z PRAHY DO PETROHRADU: Odlet z Prahy do Petrohradu, transfer do hotelu, ubytování.
2. den: GRANDIÓZNÍ PALÁC KATEŘINY I.: Snídaně. Celodenní výlet do okolí Petrohradu s návštěvou malebných městeček Puškin a Pavlovsk. První zastávkou je 25 km vzdálené město Puškin, původním jménem Carskoje Selo, jehož parky a paláce nechaly zbudovat Alžběta a Kateřina Veliká. Prohlídka paláce Kateřiny I. – mistrovského barokního díla. Odjezd do 3 km vzdáleného Pavlovska, komplexu pojmenovaném po synovi Kateřiny Veliké. Prohlídka expozic Velkého paláce, který je vrcholem klasicistní architektury. Procházka 6 hektarovým krajinným parkem. Návrat do Petrohradu, nocleh.
3. den: ZIMNÍ PALÁC A AURORA: Snídaně. Dopolední prohlídka Petrohradu založeného v roce 1703 a jeho nejzajímavějších pamětihodností. Návštěva Něvského prospektu a katedrály Sv. Izáka. Zastávka na Vasiljevském ostrově s výhledem přes řeku Něvu na Zimní palác a Petropavlovskou pevnost. Prohlídka Petropavlovské pevnosti a návštěva katedrály Sv. Petra a Pavla s hrobkou Petra Velikého a jeho následovníků. Zastávka u legendární lodi Aurora, přesun na Palácové náměstí před Zimním palácem. Návštěva Zimního paláce, ve kterém sídlí jedna ze tří největších a nejvýznamnějších galerií světa – slavná Ermitáž s 2,7 milionu exponátů. Nocleh v Petrohradě.
4. den: DO MOSKVY LŮŽKOVÝM VLAKEM: Snídaně. Doporučujeme půldenní fakultativní výlet do 30 km vzdáleného Petrodvorce, letní rezidence Petra Velikého. V parku na útesu nad Finským zálivem se nachází nejimpozantnější soustava vodotrysků na světě, kterými tryská 30.000 litrů vody za sekundu. V rámci výletu si prohlédnete Velký palác a na mořském břehu stojící palác Montplaisir. Po návratu transfer na vlakové nádraží, odjezd lůžkovým vlakem do Moskvy.
5. den: TO NEJLEPŠÍ Z MOSKVY: Příjezd do Moskvy v ranních hodinách. Prohlídka Moskvy založené v roce 1147 a jejích nejzajímavějších pamětihodností. Zastávka na Rudém náměstí, obklopeného ze tří stran charakteristickými symboly Moskvy– chrámem Vasila Blaženého, mauzoleem V. I. Lenina a obchodním domem GUM. Následuje Kreml - hlavní dominanta Moskvy s prohlídkou katedrály Nanebevstoupení se slavnými freskami, katedrály Archanděla Michaela, 200tunového zvonu s názvem Car kolokol, úřední budovy ruského prezidenta a dalších historických míst. Nocleh v Moskvě.
6. den: MOSKVA: Snídaně, celodenní individuální volno.
7. den: POUTNÍ MÍSTO SERGIJEV POSAD: Snídaně. Půldenní výlet do městečka Sergijev Posad, 75 km vzdáleného poutního místa pro věřící z celého Ruska. V roce 1345 zde byl mnichem Sergejem, známým jako „Strážce Rusi“, založen klášter Nejsvětější Trojice. V 16. století zde byly vybudovány masivní hradby a impozantní Chrám Nanebevstoupení. V době obléhání Moskvy zde pobýval i car Petr Veliký. Odpoledne individuální volno. Nocleh v Moskvě.
8. den: PŘÍLET PRAHA: Snídaně. Doporučujeme fakultativní návštěvu slavné Treťjakovské galerie – světově proslulé umělecké sbírky. Pro milovníky nákupů možná návštěva obchodního domu GUM, zařazeného v roce 2002 mezi 10 nejluxusnějších obchodních domů světa, či navštívit největší moskevskou tržnici v Izmajlovském parku. Transfer na letiště, odlet do Prahy.

květen 2021

18.05. - 25.05.21 úterý - úterý
snídaně letecky (Praha)
Sleva 7% 47 990 Kč 44 590 Kč
cena za 8 dní (7 nocí)

září 2021

22.09. - 29.09.21 středa - středa
snídaně letecky (Praha)
Sleva 7% 46 990 Kč 43 690 Kč
cena za 8 dní (7 nocí)

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha – Petrohrad, Moskva – Praha
 • letištní taxy
 • veškeré transfery na trase
 • 6x nocleh se snídaní v hotelu kategorie 3
 • 1x nocleh v lux. lůžkovém vlaku (kupé pro 4 osoby)
 • výlety dle programu včetně všech vstupů
 • služby česky mluvícího průvodce (min. 12 osob)

Cena nezahrnuje

 • vstupní vízum do Ruska 3.100,– Kč
 • příplatek za kupé pro dvě osoby 4.490,– Kč/os
 • pobytovou taxu 4,- RUB/os./den
 • fakultativní výlety
 • spropitné 30 EUR
 • pojištění léčebných výloh