Špicberky - plavba

Špicberky - plavba

11 - denní zájezd | Špicberky

Ubytování: hotel **

Stravování: vlastní

Doprava: letecky

Termíny a ceny

09.06.21 st 11 dní PH 197 000 Kč [objednej]
18.06.21 pá 11 dní PH 197 000 Kč [objednej]
27.06.21 ne 11 dní PH 197 000 Kč [objednej]
30.06.21 st 11 dní PH 197 000 Kč [objednej]
01.07.21 čt 11 dní PH 197 000 Kč [objednej]
06.07.21 út 11 dní PH 197 000 Kč [objednej]
09.07.21 pá 11 dní PH 197 000 Kč [objednej]
15.07.21 čt 11 dní PH 197 000 Kč [objednej]
18.07.21 ne 11 dní PH 197 000 Kč [objednej]
19.07.21 po 11 dní PH 197 000 Kč [objednej]
27.07.21 út 11 dní PH 197 000 Kč [objednej]
28.07.21 st 11 dní PH 197 000 Kč [objednej]
02.08.21 po 11 dní PH 197 000 Kč [objednej]
05.08.21 čt 11 dní PH 197 000 Kč [objednej]
06.08.21 pá 11 dní PH 197 000 Kč [objednej]
11.08.21 st 11 dní PH 197 000 Kč [objednej]
14.08.21 so 11 dní PH 197 000 Kč [objednej]
15.08.21 ne 11 dní PH 197 000 Kč [objednej]
20.08.21 pá 11 dní PH 197 000 Kč [objednej]

Cena zahrnuje

  • leteckou přepravu včetně letištních tax
  • plavba (9 nocí) dle programu s plnou penzí
  • 1x noc v Oslu v letištním hotelu 4* se snídaní
  • veškerý odborný program na lodi
  • všechny výsadky a výlety během plavby (mimo kajaky, kempování, potápění apod.)
  • zapůjčení zateplené vodotěsné obuvi na výsadky po dobu expedice
  • transfery v Longyearbyenu

Cena nezahrnuje

  • fakultativní výlety a aktivity
  • českého průvodce
  • Spropitné

Program zájezdu

1. den: PRAHA – OSLO: Odlet do Osla, po příletu transfer do hotelu, ubytování, volno.
2. den: OSLO – LONGYEARBYEN: Odlet na Špicberky. Pokud čas dovolí, procházka po městě či návštěva Polárního muzea. V podvečer nalodění na loď Plancius a vyplutí z Isfjordu na sever.
3. den: KROSSFJORD – NY ALESUND: Plavba směrem k severu podél pobřeží, zakotvení v Krossfjordu, výlet na zodiacích k telícímu se ledovci. Možnost pozorování polárních lišek, ptactva (především alkounů) a tuleňů. Odpoledne plavba do nejsevernější osady světa Ny Alesund, návštěva ptačích kolonií v blízkosti místa startu vzducholodi Italia při památném pokusu o dobytí severního pólu, kterého se účastnil i náš polárník František Běhounek. V okolí vesnice jsou sezónní hnízdiště bernošky bělolící, rybáků dlouhoocasých nebo husy krátkozobé.
4. den: LIEFDEFJORD – ANDOYA – MONACO: Plavba do ústí Liefdefjordu a vylodění v zálivu Andoya, procházka tundrou s mnoha zástupci arktické fauny. Pokračování v plavbě fjordem k čelu ledovce Monaco, oblíbenému místu výskytu ledních medvědů a jejich kořisti – tuleňů.
5. den: PHIPPSOYA – SEVEN ISLANDS: Na souostroví Seven Islands, 540 km od Severního pólu, dosáhneme nejsevernějšího bodu naší expedice. V oblasti se vyskytují lední medvědi, racek sněžný a racek růžový, které budeme pozorovat, než obrátíme jihozápadním směrem.
6. den: PHIPPSOYA – SEVEN ISLANDS: Malý ostrov Laagoya má jedinečnou lagunu, která poskytuje ideální letní prostřední pro početnou kolonii mrožů. I ve fjordu Sorg jsou mroži častými návštěvníky. Jsou zde hroby velrybářů ze 17. století. Během výsadku možná narazíte na rodinky bělokura horského.
7. den: HINLOPEN – ALKEFJELLET – NORDASTLANDET: Plavba úžinou Hinlopen s možností hojného výskytu tuleňů a ledních medvědů. Zastávka ve scénické ptačí kolonii alkounů velkých Alkefjellet, obklopené čedičovými stěnami a ledopády. Večerní vylodění v zátoce Augustabukta na ostrově Nordaustlandet, kde lze narazit na husy krátkozobé ale také polární sobi.
8. den: BARENTSOYA – EDGESOYA: V zálivu Freemansundet na místě Sundeset stojí bývalý lovecký srub, jenž krátce navštívíme, než se vydáme po stopách bernešek a sobů. Později se v zátoce Diskobukt u ostrova Edgeoya vydáme v zodiacích na pláž, na níž jsou roztroušeny kmeny stromů a velrybí kosti až ze Sibiře. V okolních skaliscích hnízdní alkouni, racci tříprstí a racci šedí. Na úpatí hor také často hlídkují polární lišky a lední medvědi.
9. den: HORNSUND: Ráno se probudíme mezi horami tyčícími se v zálivu Hornsund na jihu West Spitsbergen – největšího ostrova. Vrcholek Hornsundtind dosahuje 1.431 m a okolní Bautaen dokládají původ jména souostroví Spitsbergen, tedy špičaté hory. V blízkém okolí je na 14 ledovců a pobřežní vody brázdí tuleni.
10. den: AHLSTRANDHALVOYA – RECHERCHEFJORDEN: Ranní výsadek v ústí fjordu Van Keulenfjorden. K zamyšlení nad vztahem k přírodě nás mohou inspirovat hromady kostí běluhy, které tu zbyly po bezmyšlenkovém masakrování tohoto tvora v 19. století. Ve fjordu Recherchefjorden se vydáme do tundry za sobi.
11. den: LONGYEARBYEN – OSLO – PRAHA: Připlutí do Longyearbyenu, velmi časný ranní transfer na letiště, odlet do Prahy. Přílet do Prahy.

Fotogalerie

Foto - Špicberky - plavba Foto - Špicberky - plavba Foto - Špicberky - plavba Foto - Špicberky - plavba Foto - Špicberky - plavba Foto - Špicberky - plavba Foto - Špicberky - plavba Foto - Špicberky - plavba Foto - Špicberky - plavba Foto - Špicberky - plavba Foto - Špicberky - plavba Foto - Špicberky - plavba Foto - Špicberky - plavba Foto - Špicberky - plavba Foto - Špicberky - plavba Foto - Špicberky - plavba Foto - Špicberky - plavba Foto - Špicberky - plavba Foto - Špicberky - plavba